PRIVACY EN COOKIE POLICY

Laatst bijgewerkt: 12 november 2021

DEEL 1: Privacy Policy

teacHEROES hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy. Wij doen alles om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wordt toegelicht op welke wijze jouw persoonsgegevens zullen verwerkt worden en welke rechten jij hebt als klant. De Privacy Policy is van toepassing op de website en op de relatie tussen teacHEROES en jou, als (potentiële) klant.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het aanmaken van een account op de website www.teacheroes.be, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

teacHEROES met maatschappelijke zetel te Hugo Van Craenhovestraat 45, 2100 Deurne, ingeschreven bij de KBO met nummer 0647807075 en met BTW-nummer 0647.807.075 (hierna: “teacHEROES”).

Moest je na het lezen van deze verklaring verder nog vragen of opmerkingen hebben, kan je contact met ons opnemen via de volgende gegevens:


Artikel 1: Algemeen

teacHEROES neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens ernstig en leeft de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”), en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 2: Over welke gegevens gaat het?

2.1. Contactopname

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

2.2. Inschrijven op ons online learning platform en online cursussen

Via ons digitale leerplatform worden digitale producten zoals online modules aangeboden aan geregistreerde gebruikers.

Wanneer je je inschrijft als student of abonnee ("deelnemer") op ons online learning platform en online cursussen, verzamelen we als onderdeel van het inschrijvingsproces de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je voornaam, naam en e-mailadres.

Als alternatief, kan je er ook voor kiezen om je met je bestaande LinkedIn, Google of Facebook account op onze website te registreren. We verwijzen in dit verband naar het privacy- en cookiesbeleid dat je bij registratie bij LinkedIn (zie Privacy Policy | LinkedIn), Google (zie Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google) of Facebook (zie Facebook) aanvaard heeft. Wij krijgen enkel toegang tot de basisgegevens die nodig zijn om je op onze website te registreren, zijnde je voornaam en naam, e-mail adres en (desgevallend) je profielfoto. Je kan deze synchronisatie op elk moment stopzetten:


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Thinkific Labs Inc. (zie artikel 7)

Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt om een deelnemer te worden op ons online learning platform, een aankoop doet of deelneemt aan de cursus, impliceert dit dat je ermee instemt dat we deze verzamelen en alleen om die specifieke reden gebruiken.

Als we om een andere reden, zoals marketing, om je persoonlijke gegevens vragen, zullen we je rechtstreeks om je uitdrukkelijke toestemming vragen of je de gelegenheid bieden om nee te zeggen, of uit te schrijven.


2.3. Nieuwsbrieven

Indien je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief (tips & tricks), rechtstreeks of bij toetreding tot onze online modules, zullen wij jouw e-mailadres gebruiken om je te informeren over o.a. interessante blogposts, aankomende evenementen,… via een elektronische nieuwsbrief. Onze rechtsgrond hiervoor is jouw ondubbelzinnige toestemming voor deze verwerking, die je bij jouw inschrijving op de nieuwsbrief geeft, dan wel ons gerechtvaardigd belang om de deelnemers aan onze online modules via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en onze dienstverlening.

Je kan je op elk moment kosteloos uitschrijven (en daarmee jouw toestemming herroepen) via de e-mails (vermelding onderaan) of door een mail te sturen naar [email protected].


2.4. Bij het bezoeken van onze website en sociale media kanalen

Om jouw ervaring op onze website te optimaliseren en vanwege marketingdoeleinden hebben we een Facebook Pixel geïnstalleerd. Daarnaast werken we met Google Analytics om onze webanalyse te optimaliseren en onze marketing aan te passen aan de noden van jou, als gebruiker. Op deze manier kunnen we ook onze website aanpassen om deze zo gebruiksvriendelijk te maken.

Onze website bevat verschillende sociale media plug-ins (Facebook, Instagram, LinkedIn). Door hierop te klikken kan jij als gebruiker van één of meerdere van deze sociale mediaplatformen via een rechtstreekse koppeling via jouw eigen sociale media account onze sociale media pagina’s bezoeken. We verwijzen in dit verband naar het privacy- en cookiesbeleid dat u bij registratie bij LinkedIn (zie Privacy Policy | LinkedIn), Instagram (zie Data Policy | Instagram Help Center) of Facebook Ireland (zie Facebook) aanvaard heeft. In deze documenten leggen de sociale media platformen ook uit (i) in welke gevallen zij als (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken of als verwerker optreden, (ii) wat de rechtsgrond is waarop zij zich baseren en de manieren om jouw AVG-rechten uit te oefenen, en (iii) hoe zij jouw persoonsgegevens als niet-gebruiker desgevallend verwerken bij bezoek aan onze openbare sociale media pagina’s.

In het kader van onze website verzamelen wij in het bijzonder jouw IP adres en bepaalde gegevens over hoe jij onze website bezoekt en gebruikt, met name door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. In de Cookie Policy kan je hierover meer lezen.

Ook wanneer je ons zou "liken" of "volgen" op sociale media, kunnen wij bovendien bepaalde informatie van jou verzamelen zoals jouw naam, e-mailadres, en geplaatste opmerkingen of content die voor ons relevant is. Wij kunnen jouw gegevens ook verzamelen wanneer je ons bepaalde informatie verstrekt of een rechtstreeks bericht stuurt via één van onze sociale media pagina’s. Wij baseren ons hiervoor op de rechtsgrond van het gerechtvaardigd belang om ons online te profileren en onze sociale media pagina’s te beheren.


Artikel 3: Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:


Artikel 4: Voor welk doel gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat teacHEROES het nodige kan doen voor de marketing dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens, mits jouw toestemming ook gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden, zoals nieuwe blogs, die zich voordoen bij teacHEROES.

Indien je dit wenst, kunnen jouw persoonsgegevens eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van teacHEROES. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die teacHEROES organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege teacHEROES, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door een mail te sturen naar [email protected].


Artikel 5:  Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van teacHEROES. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een softwareleverancier, boekhouder, enz.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van teacHEROES, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien teacHEROES failliet gaat, kan dat betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van teacHEROES geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

teacHEROES zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat teacHEROES je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. TeacHEROES zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

TeacHEROES zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.


Artikel 6: Duur van de verwerking

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.


Artikel 7: Thinkific

Onze online modules en online learning platform wordt gehost door Thinkific Labs Inc. ("Thinkific"). Ze bieden ons het online cursuscreatieplatform waarmee we onze producten / diensten aan jou kunnen aanbieden/verkopen.

Thinkific is dus naast teacHEROES eveneens de verwerker van jouw persoonsgegevens.

Je gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene software van Thinkific. Ze slaan je gegevens op een veilige server achter een firewall op.

Voor meer inzicht, hierbij de Servicevoorwaarden van Thinkific: https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ alsook de Privacyverklaring: https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/.

Hierin wordt uitgelegd hoe Thinkific jouw persoonsgegevens zowel voor eigen doeleinden (als verwerkingsverantwoordelijke) als voor doeleinden bepaald door de aanbieders van online cursussen (als verwerker) zal verwerken. Ook wordt hierin uitgelegd hoe Thinkific in bepaalde gevallen persoonsgegevens kan doorgeven aan een partij binnen haar groep of aan een derde partij zijn met wie zij samenwerken en die gevestigd is buiten de EER, in rechtsgebieden waar geen wetten voor gegevensbescherming zijn of waar deze wetten minder streng zijn dan in Europa.


Betaling 8: Betaling

Als je een aankoop doet op ons online learning platform, gebruiken we Mollie en Paypal als externe betalingsverwerkers. Betalingen worden versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Je aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om je aankooptransactie te voltooien.

Alle directe betalingsgateways voldoen aan de standaarden die zijn opgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door ons online learning platform en gerelateerde cursussen en zijn serviceproviders te garanderen.


Artikel 9: Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met teacHEROES. Dit kan schriftelijk per e-mail ([email protected]). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.


Artikel 10: Veiligheid en vertrouwelijkheid

TeacHEROES is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorziet teacHEROES in wachtwoord-beveiligde IT, beschikt teacHEROES over een alarm-beveiliging en zijn alle medewerkers die aangesloten zijn bij teacHEROES verbonden aan het privacy-beleid. Wij doen dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

In geen geval kan teacHEROES aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 11: Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:


Artikel 12: Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 22 februari 2021.

teacHEROES behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.


Artikel 13: Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd.


Deel 2: Cookie Policy

Artikel 1: Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in de browser van een bezoeker. Ze worden meestal gebruikt om bij te houden welke instellingen gebruikers hebben geselecteerd en welke acties ze op een site hebben ondernomen.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over jou opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen via cookies.


Artikel 2: Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website?

teacHEROES
Hugo Van Craenhovestraat 45
2100 Deurne
BTW: BE 0647 807 075
[email protected]


Artikel 3: Welke cookies gebruikt teacHEROES en waarom?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Er kunnen verschillende soorten cookies via onze diverse onlinediensten worden geplaatst. De cookies kunnen in verschillende categorieën worden opgedeeld, die we hierna voor je opsommen. Onderstaande cookies worden zeker niet allemaal tegelijk via al onze websites of (mobiele) applicaties geplaatst.

Soorten cookies:

Noodzakelijke functionele cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist en deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Statistische cookies 

Statistische cookies verzamelen algemene informatie over de manier waarop onze online diensten worden gebruikt. We kunnen statistische analyses maken van de informatie die we op deze manier krijgen. Hoe ben jij op onze webpagina terecht gekomen? Op welke (mobiele) applicatie breng je de meeste tijd door? Dankzij statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en inhoud van onze online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Advertentiecookies 

Advertentiecookies volgen je surfgedrag op onze websites om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dit profiel wordt dan gebruikt om je advertenties te tonen die bij jouw persoonlijke interesses passen.

Advertentiecookies kunnen enkel gegevens verzamelen die iets over je mediagebruik vertellen. Persoonlijke identificatiegegevens zoals je naam of adres, die je bijvoorbeeld in je Leonella-profiel hebt ingevuld, worden hiervoor niet gebruikt. We zullen altijd je toestemming vragen om aangepaste advertenties op onze online diensten te tonen. Dat doen we via de cookie instellingen die op je scherm verschijnen wanneer je één van onze online diensten gebruikt. Je kan je toestemming via dezelfde instellingen ook altijd intrekken.

Aanbeveling Cookies

Aanbeveling Cookies volgen – net als advertentiecookies – je surfgedrag om je gebruikersprofiel samen te stellen. Dat profiel wordt dan gebruikt om je een media-ervaring te bezorgen die bij je interesses past. Deze cookies vertellen ons iets over jouw gebruik van onze online diensten, zodat wij meer gerichte aanbevelingen en suggesties kunnen doen. Verder zorgen deze cookies ervoor dat de programma’s die je al hebt bekeken, niet opnieuw als suggestie verschijnen. Zo hopen we je in aanraking te brengen met nieuwe programma's en informatie die je boeiend vindt, en waar je zelf misschien niet meteen aan had gedacht.

Sociale media cookies

Sociale media cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerksites op onze website mogelijk te maken. Onze online diensten kunnen ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten wordt getoond. Verder kan content door knoppen via sociaalnetwerksites op onze online diensten gedeeld worden. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die derden kunnen via onze online diensten cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Google Analytics

teacHEROES maakt gebruik van Google Analytics. In dit kader kunnen jouw gegevens worden opgeslagen op servers buiten Europa (zie: https://policies.google.com/privacy?hl=en). De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt met name gebruikt om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Thinkific

Onze Website gebruikt Thinkific cookies wanneer u inlogt als een gebruiker van onze website of commentaren nalaat op een blogpost. Deze cookies worden gebruikt om jouw username te onthouden. Meer informatie: Thinkific Privacy & Cookie policy en Thinkific DPA

Een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Cookie Name

Party

Type

Duration

Origin and purpose

_gid

Third-party cookie

Analytics

Persistent (1 day) 

Google Analytics cookie used to track page views

_thinkific_session

First-party cookie

Operation

Session

Stores the authentication for the user's session

__thinkific_store_subdomain__

First-party cookie

Operations

Persistent

Stores the visited Thinkific subdomain

_ga

Third-party cookie

Analytics

Persistent (2 years)

Used to distinguish separate users for Google Analytics.

__thinkific_store_email__

First-party cookie

Operations

Persistent

Used to store the email of the active user in Thinkific

visitor_id

First-party cookie

Operations

Session

Creates aid for specific visits to the Thinkific site

_gat

Third-party cookie

Analytics

Persistent (1 minute)

Used to throttle request rate by GoogleArtikel 4: Hoe lang blijven cookies op mijn apparaat staan?

Hoe lang een cookie op je computer of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van de vraag of het een 'permanente cookie' is of een 'sessie cookie'. Sessie Cookies blijven slechts op je apparaat aanwezig tot je stopt met browsen. Permanente cookies blijven op je computer of mobiele apparaat aanwezig tot ze verlopen of tot ze worden verwijderd.


Artikel 5: Eigen cookies en cookies van derden

Eigen cookies zijn cookies die van Instagram zijn. Cookies van derden zijn cookies die door een andere partij op je apparaat worden geplaatst via onze Service. Cookies van derden kunnen op je apparaat worden geplaatst door iemand die een service verleent aan Instagram, bijvoorbeeld door ons te helpen inzicht te krijgen in hoe onze service wordt gebruikt. Cookies van derden kunnen ook op je apparaat worden geplaatst door bedrijfspartners, zodat zij ze kunnen gebruiken om elders op internet te adverteren voor producten en services.


Artikel 6: Hoe kan je cookies weigeren/verwijderen?

Wil je bepaalde cookies uitschakelen of wissen of jouw cookie instellingen aanpassen, ga dan naar de cookie-instellingen onderaan elke pagina.

Wij wijzen je erop dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.


Opmerking: als je je browser instelt op het uitschakelen van cookies of andere technologieën, kan het zijn dat je geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze Service en dat andere delen van onze Service mogelijk niet naar behoren werken.

Als je in het bijzonder wil uitloggen van Google Analytics voor alle websites, dan kan je dit doen via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Bijkomende informatie over sociale media plug-ins

Zoals reeds vermeld, maken wij, naast cookies, ook gebruik van vergelijkbare technologieën zoals sociale media plug-ins. Sociale media plug-ins maken het mogelijk om je, aan de hand van jouw sociale media profiel, te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals jouw identificatie- en contactgegevens en jouw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om sociale media (Facebook, Instagram of LinkedIn) ‘share’ knoppen te gebruiken. Op die manier zal ook de aanbieder van het sociale media platform dat jij gebruikt bepaalde informatie over jouw browser en activiteit ontvangen en eventueel aan jouw account koppelen. Meer informatie hieromtrent kan je terugvinden in het privacy- en cookiesbeleid van jouw sociale media platform. Indien je geen verbinding wenst te maken met jouw sociale media profiel, kan je je hierbij afmelden voordat je op de plug-ins op onze website klikt.